Artikelen, foto's en video's en etymologie Verschoor
Meer over de Verschoors
Familiewapen Verschoor
Familie

Een van mijn voorvaderen was Melis Schoir. Hij werd geboren circa 1480 in Sleeuwijk en overleed daar na het jaar 1515. In dat jaar werd zijn zoon Herman Melisse (= Meliszoon) Schoir geboren. Wanneer Melis Schoir is overleden is niet bekend. Zijn zoon Herman Melisse leefde tot 1561.
Ambacht van Eem ca 1300
Groote en Dordrechtse Waard in 1421.
Melis Schoir is vrijwel zeker een afstammeling van Dirck van der Schoer van wie de eerste vindplaats in 1415 is. Hij leefde van 1350 tot 1415.
Dirck van der Schoer was heemraad van het Ambacht van Eem, een verdronken gebied waar nu de Biesbosch ligt.
Een heemraad is lid van het dagelijks bestuur van een waterschap, een functie die te vergelijken is met een wethouder bij een gemeente.
Volgens sommige bronnen is Dirck van der Schoer een kleinzoon van Jan van der Schoer, geboren circa 1290.
Het is mogelijk dat de familie oorspronkelijk uit Schore in Zeeland komt.
17e eeuw De Biesbosch heeft het Ambacht v.n Eem opgeslokt
Biesbosch huidige situatie bij Sleeuwijk.
De nazaten van Dirck van der Schoer hebben zich waarschijnlijk na de overstromingen aan het begin van de 15e eeuw verspreid naar andere gebieden, vooral na de tweede Sint-Elisabethsvloed van 1421 in de graafschappen Zeeland en Holland en de derde Sint-Elisabethsvloed van 1424 in Zuid-West Nederland die een groot deel van de herstelwerkzaamheden van de Groote en de Dordrechtse Waard na de vloed van 1421 teniet heeft gedaan.
[zie de foto's hierboven]
Na de Sint-Elisabethsvloed van 1421 en van 1424 zijn de nazaten van Dirck van der Schoer weggetrokken in noord-westelijke richting naar o.a Pernis en Charlois. Anderen trokken oostwaarts naar Sleeuwijk en Hardinxveld.

Mijn directe voorouders kwamen tot het eind van de 19e eeuw uit plaatsen in en rond Sleeuwijk, zoals Hardinxveld, Hardinxveld-Giessendam, Hoornaar, Ottoland, Noordeloos en Goudriaan.
In Goudriaan is mijn grootvader Pieter in 1878 geboren.
Stacks Image 82
Mijn overgrootvader, ook Pieter geheten, is met zijn gezin rond 1880 naar Rotterdam verhuisd en na zijn overlijden is mijn familie uiteindelijk in Delft en Den Haag terechtgekomen.
Mijn vader en ik heten allebei ook Pieter waarmee ik de vierde Pieter op rij ben.
Pieter als voornaam komt sinds 1770 regelmatig voor bij de Verschoors.

Na Dirck van der Schoer is de familienaam geleidelijk veranderd in o.a. Van der Schoir of Schoir, Van der Schoor en uiteindelijk in Verschoor.
In navolging van Dirck van der Schoer waren veel Verschoors heemraad. Ook worden beroepen aangetroffen als binnenvaartschipper en vlasboer.
In vroeger jaren waren Verschoors ook actief in kerkelijke functies als diaken of dominee. Diverse Verschoors waren schout of schepen. Een aantal was burgemeester of wethouder. [klik op de foto hiernaast]

Familiewapen [klik op de foto van het familiewapen bovenin voor een vergroting]

De Verschoors behoren tot het Nederlands Patriciaat en staan vermeld in het zogeheten ‘Blauwe Boekje’. Daarin staan families vermeld die niet van adel waren maar door het uitoefenen van belangrijke maatschappelijke functies wel gerechtigd waren om een familiewapen te voeren.
De families Verschoor van Nisse, Verschoor Cromstrijen en Charlois, Verschoor Mechelen en Verschoor Sleeuwijk hebben een familiewapen. Hun wapens hebben onderlinge verschillen.

Het wapen van mijn tak, Verschoor Sleeuwijk, heeft een aantal bijzondere kenmerken. De familie is bij de Reformatie (startpunt 1517) protestant geworden (vandaar de dominees onder mijn voorouders) maar het familiewapen bevat de pauselijke tiara op het schild.
[klik op de foto hieronder]

Dat betekent dat het wapen van voor de Reformatie is. Verder staat er een dwarsbalk en ook dat duidt erop dat er een ouder wapen is geweest.
Daarnaast vertoont het wapen van Verschoor Sleeuwijk overeenkomsten met een aantal andere oude familiewapens.
Zo staat in het wapen een eikenboom met eikels en die worden ook aangetroffen in het wapen van de familie Van Culemborg. Ook met de wapens van de familie Van der Merwede en andere families uit het gebied rond de Biesbosch zijn overeenkomsten. De families woonden allemaal in het gebied waar de Verschoors ook grond bezaten en heemraad waren. Zij waren vaak verwant door onderlinge huwelijken.

Een overeenkomst tussen de wapens van Verschoor Sleeuwijk en Van der Merwede zijn de zogeheten ‘bizans'.
Dat is een oude benaming voor bezanten, gouden of zilveren Byzantijnse munten, ook voorkomend als ronde gouden of zilveren schijven in de wapenkunde.
Op het wapen van Verschoor Sleeuwijk staan 21 bizans, op het wapen van de Van der Merwedes staan 15. Kruisvaarders namen na de val van Constantinopel vaak bizans in hun wapen op.
Van Daniël van der Merwede is bekend dat hij kruisvaarder was.
Stacks Image 105
Daarmee is niet gezegd dat een voorvader van de Verschoors een kruisvaarder is geweest. Maar de overeenkomsten tussen de diverse familiewapens zijn opmerkelijk.
Deze informatie is vergaard door eigen onderzoek en voor een deel ontleend aan diverse vindplaatsen bij Genealogie online en Geneanet.
Daarnaast is gebruik gemaakt van het boek 'Genealogie van het geslacht Verschoor' van N.A. Kosters.

P. Verschoor

Stacks Image 48